Beton towarowy

Produkujemy beton towarowy na nowoczesnym w pełni zautomatyzowanym i zkomputeryzowanym węźle betoniarskim. Zapewniamy transport i pompowanie na placu budowy.

Oferujemy:

  • betony zwykłe towarowy
  • betony architektoniczne
  • betony specjalne
  • betony mostowe
  • betony drogowe
  • betony hydrotechniczne
  • betony ze zbrojeniem rozproszonym
  • stabilizacje
  • oraz każdą mieszankę betonową zgodnie z żądaną recepturą

Do każdej partii wyprodukowanego betonu dostarczamy dokument dostawy z wyszczególnieniem składu mieszanki betonowej oraz deklarację zgodności.

Betonowanie fundamentów i stropów budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych z 8% VATem.